Beat nhạc là gì?

Beat Nhạc Là Gì? Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Beat Nhạc Và Tone Nhạc

Bạn chắc hẳn đã từng nghe qua và sử dụng thuật ngữ “beat nhạc”, “tone nhạc”. Nhưng liệu bạn có thực sự hiểu về những từ ngữ này? Bài...