Sóng Nhạc Được Tôn Vinh Là Thương Hiệu Xuất Sắc Việt Nam 2013

CÔNG TY SÓNG NHẠC ĐƯỢC TÔN VINH
THƯƠNG HIỆU XUẤT SẮC 2013 – EXCELLENT BRAND 2013

Ngày 20/12/2013, công ty Sóng Nhạc được tôn vinh là một trong những Thương Hiệu Xuất Sắc Việt Nam 2013. Giải thưởng này là kết quả của cuộc khảo sát khắt khe do Bộ Khoa Học & Công Nghệ cùng Hiệp Hội các nhà đánh giá chất lượng AQA International Hoa Kỳ tiến hành.

Giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc” được tổ chức 3 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có sự nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển thương hiệu; tạo lợi thế thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các thương hiệu Việt nam và quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay. Các doanh nghiệp đạt giải là các doanh nghiệp được xếp vào TOP có chỉ số tín nhiệm cao về mức độ uy tín thương hiệu, đáp ứng các tiêu chuẩn của Quốc gia và quốc tế theo quy trình đánh giá Thương hiệu xuất sắc EBI (Excellent Brand Index) và ghi điểm cao qua nhiều cuộc bình chọn của ban tổ chức, qua mạng, các chuyên gia thẩm định, dựa trên các tiêu chí: doanh số, chất lượng, tiêu chí về bảo hộ, hiệu quả và giá trị đóng góp đích thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam.

Hãy chia sẻ bài viết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *